ESPIRITO EMPRENDEDOR

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela convoca novas actividades para fomentar o espírito emprendedor

27/04/2018 A Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, entidade integrante da Rede Eusumo, convoca a actividade formativa "Dinamización e fomento do espíritu emprendedor cooperativo no eido educativo", a través da que se pretende fomentar o espírito emprendedor.

Este ciclo formativo prevé alomenos a realización de 16 xornadas, que se levarán a cabo en diferentes centros formativos galegos, dirixidos a alumnos da ESO, Bacharelato e outros ciclos de ensinanza. Cada xornada estará composta por unha formación teórica, na que se se buscará transmitir a motivación cara o emprendemento cooperativo, así como por visitas guiadas a diferentes empresas para que o alumnado poida achegarse á realidade das cooperativas.Compartir:
Economía Social eusumo cooperación emprendimento