O Concello de Madrid aposta pola reserva de mercado e dá o seu apoio ás empresas de inserción

O Concello de Madrid aposta pola reserva de mercado e dá o seu apoio ás empresas de inserción
11/07/2018

O Concello de Madrid anunciou que quere reservar a determinadas organizacións o dereito para participar nos procedementos de licitación dos contratos de servizos de carácter social, cultural e de saúde, cuxo obxectivo sexa a realización dunha misión de servizo público, cuxos beneficios se reinvistan e cuxas estruturas de dirección ou propiedade da organización baséense na propiedade das persoas empregadas, ou en principios de participación, ou esixan a participación activa destas persoas. As condicións para este procedemento de reserva de mercado están definidas na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Economía Social economía social innovación RESERVA empresas. mercados contratación

Ler máis

COMPROMISO COA ECONOMÍA SOCIAL

O Foro pola Economía Social Galega asina o seu compromiso coas entidades de economía social galegas

O Foro pola Economía Social Galega asina o seu compromiso coas entidades de economía social galegas
19/03/2018

O Foro pola Economía Social, que se inaugurou o pasado 13 de marzo en Santiago de Compostela, supuxo un día histórico para Galicia, xa que a través del créase unha figura representativa de todas as entidades da economía social de Galicia.
O Foro nace co obxectivo principal de dar visibilidade á economía social cara a sociedade e os principais axentes económicos, representando os seus intereses perante as diferentes institucións políticas, económicas e sociais. A idea é xerar as condicións adecuadas para o desenvolvemento das entidades a través da intercooperación e o acceso aos procesos de contratación públicos.

Economía Social economía social cooperación cooperativas.

Ler máis
Compartir: