CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR

Axudas á contratación de persoal investigador en empresas e centros de investigación

21/05/2018 Poderán beneficiarse destas axudas as empresas con centro de traballo en Galicia ou os organismos de investigación públicos ou privados con sede en Galicia. Os contratos, cunha duración mínima dun ano, están dirixidos a mozos e mozas de ata 35 anos, titulados universitarios ou de FPII, cunha experiencia laboral non superior a 36 meses na súa categoría profesional.

Tipo e intensidade da axuda

Tipo de convocatoria: Convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
Tipo de axuda: Subvención
Incentivo: 10.000€ / contrato 12 meses
Orzamento total: 1.100.000 €

Alcance previsto: 110 contratos

Son axudas de 10.000 euros para a contratación de persoal, por un período mínimo dun ano, para realizar actividades de I+D+i, co fin de favorecer a súa carreira profesional, así como estimular a demanda no sector público e privado de persoal suficientemente cualificado para o desenvolvemento de ditas actividades.

Prazo:

O prazo de solicitude estará aberto ata o 21 de xuño


Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
GAIN XUNTA