EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIAL

Incentivos ás empresas de inserción laboral

En prazo de inscrición 15/01/2018

Regulaméntanse os incentivos ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, a fin de que poidan cumprir a súa función social.

eusumo TRABALLO

Compartir: