PREMIOS PEME

Premios Peme do ano 2018

En prazo de inscrición 16/04/2018

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela e a Cámara de Comercio da Coruña, xunto co Banco Santander, convocan a segunda edición do premio Peme do Ano co obxectivo de recoñecer o labor das pequenas e medianas empresas como xeradoras de riqueza e creadoras de emprego no desempeño do seu labor cotián. O premio conta coa colaboración do diario La Voz de Galicia.

Esta segunda edición do Premio Peme do Ano trae varias novidades. Ademais da Peme do Ano 2018 da Coruña, o xurado concederá tres accésit a outras tantas empresas nas categorías de Internacionalización, Dixitalización e Innovación e Formación e Emprego. A Peme do Ano da Coruña concorrerá ao Premio Peme do Ano 2018 de España, que se fallará no primeiro trimestre de 2019.

Cámara

XORNADA TECNOLÓXICA

Xornada tecnolóxica de presentación de produtos innovadores

En prazo de inscrición 16/04/2018

A Xunta, a través do Igape, promove a xornada tecnolóxica de presentación de produtos innovadores desenvolvidos por empresas TIC galegas que se celebrará o xoves 19 de abril, de 9.30 a 14 horas, na Cidade da Cultura (Sala Eisenman), en Santiago de Compostela.

IGAPE

BOLSAS DE XERENCIA EN COOPERATIVAS

Bolsas de xerencia en cooperativas

En prazo de inscrición 13/04/2018

A Unión de Cooperativas Espazocoop convoca 4 bolsas de xerencia en cooperativas destinadas a persoas en desemprego con formación empresarial.
As bolsas darán a posibilidade de realizar unha estadía en prácticas nunha cooperativa durante 6 meses para impulsar e apoiar o ámbito xerencial e procesos de mellora.
Durante a estadía en prácticas se analiza, deseña, planifica, e desenvolven accións de mellora na xestión da cooperativa. Faise co apoio dunha persoa titora de EspazoCoop, e en cordinación coa cooperativa, apoiando as necesidades e demandas de esta.

As bolsas están vinculadas a un Programa Formativo.

Economía Social social eusumo emprego estratexia valores cohesión

CONTRATACIÓN PERSOAS MOZAS

Programa de incentivos á contratación e formación na empresa ordinaria das persoas mozas desempregadas menores de 30 anos

En prazo de inscrición 13/04/2018

Obxecto:

Facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade. Por medio desta convocatoria as empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación e formación por conta allea.

emprego XUNTA

ASEMBLEAS E REUNIÓNS

Curso de teleformación mixta "Asembleas e reunións"

En prazo de inscrición 10/04/2018

DATA INICIO: 02/05/18
DATA FIN: 08/06/18
DURACIÓN: 40 horas
HORARIO. As sesións presenciais serán en horario de 17:00 a 21:00 horas
LUGAR CELEBRACIÓN: Curso na modalidade mixta. Para a parte de formación a través de internet. Precísase acceso á ordenador e conexión a internet.

As sesións presenciais desenvolveranse no Edificio Administrativo da Deputación de Pontevedra, rúa Oporto, 3, Vigo.

Economía Social eusumo

RÉXIME INTERNO NAS COOPERATIVAS

Curso de teleformación mixta "Regulamento de réxime interno nas cooperativas"

En prazo de inscrición 10/04/2018

DATA INICIO: 02/05/18
DATA FIN: 01/06/18
DATA INICIO: 02/05/18
DATA FIN: 01/06/18
DURACIÓN: 40 horas
HORARIO. As sesións presenciais serán en horario de 16:00 a 20:00 horas,
LUGAR CELEBRACIÓN: Curso na modalidade mixta. Para a parte de formación a través de internet. Precísase acceso á ordenador e conexión a internet.

As sesións presenciais desenvolveranse na sede da Asociación Unión de Cooperativas AGACA, Rúa Tomiño, 22, soto, Santiago de Compostela

Economía Social eusumo

Compartir: