RSE NA XESTIÓN EMPRESARIAL

Programa Responsabilízate: integración da RSE na xestión empresarial

En prazo de inscrición 24/04/2018

Promover a autonomía das Pemes e as persoas autónomas en materia de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é o obxetivo do Programa Responsabilízate, que mantén aberta a convocatoria da súa segunda edición, e co que a Xunta de Galicia pretente contribuír a facer do galego un tecido empresarial máis xusto, rendible e competitivo a través dunha forma de xestión responsable coa sociedade e o ambiente.

emprego XUNTA

BOLSAS DE XERENCIA EN COOPERATIVAS

Bolsas de xerencia en cooperativas

En prazo de inscrición 13/04/2018

A Unión de Cooperativas Espazocoop convoca 4 bolsas de xerencia en cooperativas destinadas a persoas en desemprego con formación empresarial.
As bolsas darán a posibilidade de realizar unha estadía en prácticas nunha cooperativa durante 6 meses para impulsar e apoiar o ámbito xerencial e procesos de mellora.
Durante a estadía en prácticas se analiza, deseña, planifica, e desenvolven accións de mellora na xestión da cooperativa. Faise co apoio dunha persoa titora de EspazoCoop, e en cordinación coa cooperativa, apoiando as necesidades e demandas de esta.

As bolsas están vinculadas a un Programa Formativo.

Economía Social social eusumo emprego estratexia valores cohesión

AXUDAS Á CREACIÓN DE EMPREGO

Axudas á creación e ampliación do cadro de persoal en Pemes

En prazo de inscrición 01/03/2018

O fin destas axudas é seguir avanzando no apoio ao tecido empresarial e contribuir á inserción laboral das persoas desempregadas. Estes incentivos terán a finalidade de favorecer o emprego estable e de calidade a nivel local para que se facilite a empregabilidade das persoas con maiores dificultades de inserción laboral nun contexto de proximidade.

emprego DIPUTACIÓN

AXUDAS AO INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES

Axudas ao investimento en bens inventariables

En prazo de inscrición 01/03/2018

A finalidade destas axudas é contribuír á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables.

emprego DEPUTACIÓN

Compartir: